Ana sayfa AFYONKARAHİSAR AVUKAT’SIZ ADALET OLMAZ, HUKUK ÜSTÜN DEĞİLSE GÜVEN KALMAZ

AVUKAT’SIZ ADALET OLMAZ, HUKUK ÜSTÜN DEĞİLSE GÜVEN KALMAZ

525
0

Bugün 5 Nisan “Avukatlar Günü.” Benim içinde anlamlı ve önemli bir gün. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Mensubu olduğum Avukatlık ve Arabuluculuk Mesleğimi severek, onur
duyarak yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Çünkü her zaman tüm sorunların çözülüp toplumsal uzlaşı ve barışın huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için hukukun üstünlüğüne olan inancım tam oldu. Hukukun tecellisinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanarak birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında, hakların korunmasında, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin güvencesi olmak adına savunma sorumluluğuyla yükümlü vatandaş devlet ilişkilerinin çağdaş seviyede yürütülmesi açısından gerekli çabayı göstererek, savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmetinin tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesini ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi amacıyla, hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan savunma mesleğimi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım.
Bir Avukatın çok yönlü olup her kesimden insanı anlayabilmesi ve insan ilişkileri konusunda da başarılı olması gerektiğine inananlardanım. Yüreğinde insan sevgisi olmayan, sabırlı, özverili ve kendisini geliştirmeyen kişiler başarılı Avukat olamazlar. Konuyu ne kadar iyi biliyor olursanız olun, her yeni davada yeniden güncel durumu da gözeterek, araştırma yapıp ömür boyunca öğrenciliği ve eğitim almayı kabullenemeyen kişi de Avukat olmamalıdır.

Öylesine gerekli öylesine onurlu bir meslek icra ediyorum ki; giydiğimiz cübbenin bile bir anlamı var. Avukat cübbesinin yeşil kısmı hukuk davalarını, kırmızı kısmı ceza davalarını temsil eder. Avukatlık kamu yararı gözeten bir hizmet olduğu için cübbenin cepleri yoktur, avukatlık bağımsız bir meslek olduğu için cübbenin düğmeleri de
yoktur; avukatlar kimsenin önünde eğilmezler. Siyah rengi yasaların otoritesini, sarı rengi ise adalete hizmet eden mesleğin ağırlığını temsil eder. Avukatlık mesleği, insanlık tarihinin en eski ve itibarlı mesleklerinden birisidir.
Ülkemizde de aynı algı yerleşmiş olup, Avukatlık mesleği saygın ve itibarlı bir konumda yer almaktadır. Avukatlar, Hukuk normlarını ve aslen hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş bireylerdir. Avukatlar, siz isteseniz de, size güncel mevzuata aykırı, legalite dışında bir yönlendirme yapamazlar. Mesleki etikleri bunu gerektirir. Hak arama özgürlüğünün teminatı konumunda bulunan avukatlık meslek mensupları, yargının üç önemli sacayağından birinin temsilcileri olarak, vatandaşların adalete olan güveninin korunmasında büyük rol oynamaktadırlar. Yargılama sürecinde hukuki yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar kendilerine vekil tayin ettikleri avukatlar vasıtasıyla problemlerine çözüm ararken hem kendilerini güvende hissetmekte hem de adalet terazisine olan inançlarını korumaktadırlar.

Avukatlık Avrupa’da bugünkü manasıyla 13. Yüzyılın sonların da tanınmaya başlayan bir meslektir. Ancak tarihi eski Yunan ve Roma’ya dayanır. Eski Yunancada üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan anlamına gelir. 1876 ‘da yürürlüğe giren Dava vekilleri Nizamnamesi Türkiye’de Avukatlık mesleğini düzenleyen ilk metin olarak kabul edilir. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan düzenlemelerle günümüzdeki Avukatlık Mesleği ortaya çıkmış ve Avukatların hak ve yetkileri kanunu düzenlenmiştir. Bilare 5 Nisan Günü Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır.

Avukatlık Mesleğinin önemini kabul etmeyen birisi hayatında hiç adliye, karakol, devlet dairelerinde işi olmamış bir kişidir. Yada doğruyu söylememektedir. Adalet sisteminde Hakim, Savcı, Avukat eşit derece de yer alması ve kendilerine tanınan yetkileri kullanırken diğer sınıflara saygılı olması gerekmektedir. Avukatın dahil olmadığı yargılamada kişi yeterince savunma hakkını kullanamaya bilir. Usul yönünde hukuka aykırı bir sonuçta ortaya
çıkabilir. Adaletin gerçek anlamda tecellisi için Avukatlık mesleği olmazsa olmazlardandır. Savunma hakkı kutsaldır. Ulu Önder Atatürk “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz” demiştir. Her halde dünya da bir hak vardır. Hak kuvvetin üstündedir. Hükümet memlekete kanunu egemen kılmak ve Adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle Adalet işi çok önemlidir. Adli Siyasetimizde izlenecek amaç öncelikle halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle Adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun tüm dünya ile teması normal ve zorunludur. Bunun için Adalet seviyemizi bütün medeni toplumların Adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız.

Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır demiştir. Diktatörler Avukatlık mesleğini kabullenemezken 20 Nisan 1924 te Avukatlık Kanununu hediye etmiştir. Bizler de Atamıza yaraşır şekilde görevimizi ifa etmek zorundayız.
Kanuni Sultan Süleyman’ın dediği “kılıcın yapamadığını Adalet yapar”, Hz. Mevlana’nın dediği gibi “ Adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır.” Pascal’ın da dediği gibi “Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir.” Voltaire’nin dediği gibi “İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. ” Anatole France’nin dediği gibi “Adalet
ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.” Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dediği gibi “Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir.” Sözü de Peygamberimizin Adalete ne denli önem verdiğinin açık bir göstergesidir. Günün birinde mutlaka herkesin hukuka ihtiyacı olacaktır. Avukatlarda, insanların ihtiyacı olduğunda onlara en yakın Adaletin yılmaz savunucularıdır. Ellerinde yasalarla hukuk ışığında yargı yollarının kılavuzudurlar. Haksızlıklara karşı barikat, dertlere ortak, fedakarca savunanlardır. Avukatları dışlayanlar, hak etmediği şekilde ithamda bulunanlar günün birinde işleri düştüğünde Avukatın kıymetini mutlaka anlayacaklardır. Tüm zorluklara rağmen Avukatlık mesleği güzel bir meslektir. Her ne kadar bazen pek çok işini gördüğümüz halde sizden kaynaklanmayan bir sebepten ötürü aksilik olduğunda Avukatı haksız yere suçlayıp üzenler olsa da Avukatını çok sevdiği için çocuğuna avukatının ismini koyan kıymet bilen çok güzel yürekli müvekkillerimizde olmaktadır. Tüm zorluklara rağmen Avukatlık mesleğini tavsiye ediyorum ve bizlere bu yolda destek olan ailelerimize hakimlerimize, savcılarımıza, jandarmamıza, polisimize, adliye çalışanlarımıza, halkımıza teşekkür ederim.

Arabulucu Av. Münevver Nilgün SEÇEN

BİR YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz